Skapaskolan 2019 | Arkitekten har ordet
348
post-template-default,single,single-post,postid-348,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Arkitekten har ordet

Byggnaden kommer att bli närmare 5000 kvm, helt utvecklade och anpassade för att passa Skapaskolans unika arbetssätt med aktivitetsbaserat lärande och betoning på teknik och hälsa.

Skolan är ritad som en fortsättning på det omgivande landskapet. Terrängen på den östra sidan sammanlänkas med byggnaden genom en lekplats på taket. Staketet som omger lekplatsen är i samma material som fasaden på huset och sträcker sig till samma nivå som trädtopparna för att skapa en sammanhållen känsla med omgivande miljö. Taket på skolan kommer vara gräsbevuxet för att ytterligare förstärka byggnadens sammansmältning med naturen runt omkring.

Vi har också valt att ha en kurva i fasaden för att byggnadens utseende ska följa vägens utseende och smälta in väl. Skolans har fått glaspartier mot entrén för att skapa en öppen och välkomnande känsla. Den elev, förälder, medarbetare eller besökare som är på väg in i skolan kan ta del av verksamheten redan utanför byggnaden och därmed bli en del av gemenskapen innan man tar steget in i skolan. Väl inne i byggnaden möts man av skolans ”hjärta” som är navet i skolan och platsen som förenar restaurang, bibliotek, makerspace och lärstudios.

Skolans inre uppbyggnad är gjord utifrån tre nivåer. Hjärtat i mitten, därefter breakout zones som övergår i lärstudios. Breakout zones ersätter den traditionella korridoren och erbjuder utrymmen för arbete i mindre grupper. Själva lärstudion är uppbyggd utifrån en tanke om mindre rum i rummet, där varje yta är utvecklad utifrån en viss typ av kommunikation och lärsituation. Tanken är att alla elever ska kunna hitta sin optimala miljö för lärande.

/Cage Copher, Street Monkey Architects

Etiketter:
Inga kommentarer

Skriv en kommentar