Skapaskolan 2019 | Skärpt uppdrag kring digitalisering för svenska skolor
10255
post-template-default,single,single-post,postid-10255,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Skärpt uppdrag kring digitalisering för svenska skolor

Skapaskolan startades ur idén om att internet som samhällsförändrande kraft ändrar förutsättningarna för lärande och skola. Redan från början såg vi att digitaliseringen av samhället påverkar:

  • Hur man kan bedriva undervisning och lärande. (Digitalt förstärkt lärande)
  • Vad man behöver lära sig för att vara väl förberedd för sitt fortsatta liv. (Digital kompetens)

Här kommer några axplock från den senaste veckan på skolan kring hur dessa tankar nu är en del av den löpande verksamheten.

Programmering i årskurs 2:

Årskurs 4 arbetar med hållbarhet ur olika perspektiv och publicerar filmer till rymdvarelserna Urg och Zurg som undrar varför vi människor förstör vår jord och vad vi tänker göra åt det. Här en av alla elevernas filmer med svar till Urg och Zurg. Frågan till eleverna och de andra elevernas svar kan ses här.

Igår publicerades också en film av skolverket där man lyfter fram digitala stödstrukturer på Skapaskolan som gör undervisningen lättförståelig och tillgänglig för alla. En form av digitalt förstärkt lärande:

Löpande görs denna typ av instruktionsfilmer som lyfts fram i Skolverkets film. Så här kan en sådan film se ut:

Detta var ett axplock av den senaste veckans arbeten på Skapaskolan.

Vi gläds åt att skolans digitalisering nu också drivs av regeringen! Den 9/3 i år fattade regeringen äntligen beslut om förtydliganden och förstärkningar kring digitaliseringen av svensk grundskola. Regeringen sammanfattar ändringarna på följande vis i sin promemoria:

• att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och matematikämnena.

• att stärka elevernas källkritiska förmåga

• att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

• att arbeta med digitala texter, medier och verktyg

• att använda och förstå digitala system och tjänster

• att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle  

Fler beslut inom digitalisering är att vänta från regeringen och för den som vill ha detta beslut satt i perspektiv rekommenderar vi detta podcastavsnitt där Carl Heath lägger ut texten.

Det är glädjande att det sätts krav på digitalisering och det är mer att vänta och det behövs mer för att ge alla elever i Sverige chansen att gå ut i livet väl rustade för rollen som digitala medborgare i sin samtid, som arbetskraft och inte minst som innovatörer och medskapare av ett mer hållbart samhälle.

Inga kommentarer

Skriv en kommentar