Nya Skapaskolan 2018 | Nuläget i bygget
518
post-template-default,single,single-post,postid-518,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Nuläget i bygget

(Uppdaterad 170908)

Det är för närvarande god utveckling i projektet:

  • Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  • Kommunen har inlett bygget av vägen (v.32)
  • Kommunen har bifallit marklov och bygglov. Marklovet har vunnit laga kraft och möjliggör att vi kan inleda arbete på tomten. Sprängning beräknas inledas v. 39. Bygglovet har överklagats till Länsstyrelsen. Det kan endast överklagas en gång och liksom de tre överklagande som avslogs för detaljplanen ser vi också detta som en formalitet. Eftersom marklovet har vunnit laga kraft ska inte detta påverka byggprocessen.
  • Vår byggherre har inlett markarbeten under v. 33.
  • Produktionen av skolbyggnaden är igång för fullt i fabriken.
  • Prototyper på fasta möbler har levererats till Skapaskolan.

Det ser bra ut för att kunna klara den uppgraderade tidplanen med inflyttning till skolstarten i augusti 2018.

Vår egen design process har pågått sedan första dagen på nuvarande plats i Glömsta. Den nya Skapaskolan byggs med en helt unik process där vi som brukare har varit med från den allra första dagen för att forma en fantastisk skola där vi formar varje vrå utifrån det viktiga – elevernas trygghet, glädje, lärande och utveckling. Mer om vår designprocess kan läsas i”Skapaskolan under ytan”,  Arkitekten har ordet” , ”Våra lärmiljöer” samt vårt manifest.

Inga kommentarer

Skriv en kommentar