Nya Skapaskolan 2018 | Manifest
161
page-template-default,page,page-id-161,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Från ”mjuka” visioner till hård betong

Skapaskolan grundas i idéer och visioner. ”Mod och förmåga att följa sina drömmar” är vår vision. Baserat på visionen och internets möjligheter vill vi vara en skola där elever känner sig sedda, kommer till tals och växer i kontakten med lärare, klasskamrater och människor i andra delar av världen.

Utifrån vår vision har vi format praktiken på Skapaskolan. Allt från organisation till undervisning och pedagogiska verktyg.

När vi nu får chansen att bygga en skola från grunden har vi gjort likadant. Vi formar verkligheten utifrån idé och vision. Aldrig har spännavidden varit så stor; från en ”mjuk” ide till hård betong. Vi har ställt oss frågan om vilken form av byggnad och inredning som stöttar vår verksamhet på bästa möjliga sätt?

Vi vill ha en vänlig skola som i varje vrå har fomats för sitt uppdrag, att bidra till trygghet, lärande och utveckling för de elever som kommer att tillbringa stora delar av sin tid här de kommande tio åren.

Vi vill ha en varm och familjär skola som signalerar ”välkommen!”, som ställer frågor som ”vem är du och vad vill du lära dig?”. Vi vill ha en skola som bjuder in kreativitet, samarbete, reflektion och framåtanda. En skola som med glimten i ögat säger ”tänk om vi skulle prova att göra på ett annat sätt?” Utifrån våra tankar om skolan har vi formulerat ett antal värden som vi vill att den nya Skapaskolan skall bära.

Våra byggvärden

Välkomnande och personligt
Skolan ska andas personlighet, värme och vänlighet för att bidra till elevers och medarbetares trygghet.

 

Visa upp
Skolan ska på olika sätt lyfta fram elevers arbeten och därigenom bidra till skapandeglädje, stolthet, delade tankar och ökat lärande.

 

Samarbete
Skolan är en plats för samverkan. Genom att sätta ord på tankar, uttrycka sig, lyssna på andra och mötas uppstår lärande.

 

Variation
Skolan ska innehålla stora olikheter för att kunna passa för olika tillfällen, olika läraktiviteter och för olika individers preferenser.

info@skapaskolan.se